Onderstaand het reglement voor deze fotowedstrijd. Indien het reglement niet voorziet beslist de Tentoonstellingscommissie in die specifieke gevallen. Fotoclub Photo Shoot 4 Fun wordt verder in het reglement PS4FUN genoemd.

1. Algemeen

 1. Het betreft een fotowedstrijd.
 2. De wedstrijd loopt van 1 maart t/m 31 augustus 2020.
 3. Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met dit wedstrijd reglement.
 4. PS4FUN behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.
 5. De ingezonden foto moet eigen werk zijn.
 6. De foto mag in kleur of zwart/wit (monochroom) zijn.
 7. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional). Er zijn 2 categorieën jeugd tot 18 jaar en volwassen vanaf 18 jaar. Toestemming van de ouders voor deelname van jeugd tot 18 jaar is noodzakelijk.
 8. Leden van PS4FUN en de jury zijn uitgesloten van deelname.
 9. PS4FUN mag de ingezonden foto’s gebruiken op hun website en hun facebookpagina /twitterpage/instagram voor publiciteitsdoeleinden van de fotowedstrijd 2020.
 10. PS4FUN mag de foto’s tevens gebruiken bij onze mediapartner(s).
 11. Copyright: De rechten van de ingezonden foto’s blijven te alle tijde bij de originele fotograaf.
 12. Wij verkopen de foto’s nooit door, of plaatsen deze op andere websites. Alleen op onze eigen website en mediapartners zoals boven genoemd. Alle foto’s worden 4 weken na bekendmaking van de winnaars uit ons systeem verwijderd.
 13. Het prijzengeld is geen contant geld maar een waarde van producten en/of diensten en deze zijn niet tegen contant geld in te wisselen. Het gaat altijd om de adviesprijs van de fabrikant. Prijzen zijn niet te ruilen voor andere producten. Als het een cadeaubon is dan is het de waarde die vermeld is. Bijbetalen mag wel, maar er wordt geen geld teruggegeven.
 14. Voor deelname zijn de onderstaande persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden in het kader van AVG binnen 4 weken na de tentoonstelling verwijderd en zijn alleen beschikbaar voor het bestuur van PS4FUN tot aan deze periode. :
  1. Naam
  2. Geboortedatum
  3. Telefoonnummer
  4. Emailadres
 15. De jury bestaat uit 3 personen die geen lid zijn van PS4FUN. De juryleden kiezen in beide leeftijdscategorieën de beste foto’s.
 16. Daarnaast is er nog een categorie, de publieksprijs. De winnaar hiervan wordt bepaald door het aantal stemmen uitgebracht via de website. Bij de publieksprijs wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de leeftijdscategorieën.
 17. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling.
 18. De winnende foto’s worden tijdens de tentoonstelling geëxposeerd aan het grote publiek en na de tentoonstelling bekendgemaakt via de social media kanalen en de website van PS4FUN.
 19. De prijzen worden persoonlijk uitgereikt tijdens de opening van de tentoonstelling van PS4FUN op zaterdag 3 oktober om 11:00 uur door burgemeester Willemijn van Hees.
 20. Alle deelnemers ontvangen een uitnodiging per mail die men moet meenemen om de gewonnen prijs in ontvangst te nemen. Neem ter identificatie ook je ID-bewijs mee. Indien de prijs niet door ziekte/vakantie kan  worden opgehaald tijdens de tentoonstelling kan men een vervanger sturen om de prijs in ontvangst te nemen. Deze vervanger zal dan uitnodigingsmail mee moeten nemen. Ophalen bij voorkeur tijdens de opening van de tentoonstelling.
 21. Gewonnen prijzen worden niet opgestuurd!
 22. Iedere deelnemer kan maar één prijs winnen. De hoogste prijswaarde is hierin leidend.

 
2. Aanleveren foto

 1. Elke deelnemer mag maximaal 3 foto’s in zenden. De inzendingen worden gecontroleerd o.a. op basis van het ip-adres en tijdstip van indienen. Indien er meer foto’s worden ingezonden worden deze uitgesloten van deelname c.q. verwijderd.
 2. Je kunt maar één foto tegelijkertijd indienen.
 3. Bij problemen kan er een email met het opgetreden probleem verstuurd worden aan fotowedstrijd@ps4fun.nl.
 4. Het maximale formaat van de in te zenden foto’s is 6MB , de minimale breedte 2000px,
 5. Indien het beoogde bestand te groot is dan dient deze te worden verkleind. Bij de optie inzenden is een werkwijze beschikbaar gesteld.
 6. Foto’s worden automatisch op de website geplaatst.
 7. Bewerkingen van foto’s zoals uitsnede maken, verscherpen, kleur, contrast, witbalans enz. zijn toegestaan.
 8. Indien PS4FUN twijfelt aan het eigenaarschap van de foto en het niet kunnen tonen van de originele foto in raw file of jpg, wordt de foto gediskwalificeerd.
 9. Foto’s mogen niet aan andere fotowedstrijden mee hebben gedaan.
 10. Als er mensen op de foto’s staan, dan is de fotograaf verantwoordelijk voor het portretrecht.
 11. Op de foto mag geen signatuur, naam of logo o.i.d. van de fotograaf zichtbaar zijn.
 12. PS4FUN is nimmer aansprakelijk voor getoonde foto’s door derden (i.v.m. copyright)