Photo Shoot 4 Fun in nieuws!

Weergaven: 5

Op woensdag 10 november heeft onze fotoclub de kranten in de gemeente Heusden gehaald. Met een mooi artikel over ons 1 jarig bestaan stonden we op de voorpagina van het weekblad de Scherper. Als club zijn wij natuurlijk verheugd met deze aandacht voor onze vereniging. Wilt u dit artikel graag lezen klik dan op deze link. Daarnaast bestede ook de Heusdense Courant aandacht ons 1 jarig bestaan, klik hier om dit artikel te lezen.