Contactgegevens Photo Shoot 4 Fun

Weergaven: 2067

Vereniging gegevens:
Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Club locatie: Jan Steenstraat 2, 5251 NG Vlijmen
Postadres: Waterpoort 1B, 5256 AX Heusden

06 – 23 63 35 60

Verenigingsruimte in MultiFunctionele Accomodatie de Caleidoscoop, Jan Steenstraat te Vlijmen

NL74 RABO 0344499073 t.n.v. Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Kvk nr. 51162083

Bestuur

Wil Gulpen, voorzitter voorzitter@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Philip Sonke, secretariaat secretariaat@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
a.i.  Wil Gulpen, penningmeester penningmeester@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Mailadres Dagelijks Bestuur  mail@ps4fun.nl
Elise van de Pol, Algemeen bestuurslid
Vacature, Algemeen bestuurslid

 Programma & Activiteitencommissie bereikbaar via programmacommissie@ps4fun.nl
Frank van Dongen i.s.m. bestuur

Tentoonstellingscommissie bereikbaar via tc2024@ps4fun.nl
Hans Breukhoven
Bert Mouthaan
Jaswant Koendjbiharie
Philip Sonke
Wil Gulpen

Kascommissie
Vacature
Enita Derks

Kwaliteitscommissie
Bert Mouthaam
Hans Breukhoven

Emailadres voor leden m.b.t. inzendingen tc@ps4fun.nl

Indien u andere vragen heeft kunt u een email sturen aan mail@ps4fun.nl of telefonisch contact opnemen met Wil Gulpen op nummer 06 – 23 63 35 60.