Contactgegevens Photo Shoot 4 Fun

Bezoeken: 2021

Vereniging gegevens:
Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Club locatie: Jan Steenstraat 2, 5251 NG Vlijmen
Postadres: Waterpoort 1B, 5256 AX Heusden

06 – 23 63 35 60

Verenigingsruimte in MultiFunctionele Accomodatie de Caleidoscoop, Jan Steenstraat te Vlijmen

NL74 RABO 0344499073 t.n.v. Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Kvk nr. 51162083

Bestuur

Wil Gulpen, voorzitter voorzitter@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Philip Sonke, secretariaat secretariaat@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Karel van Drunen, penningmeester penningmeester@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Mailadres Dagelijks Bestuur  mail@ps4fun.nl
Francis Thole, Algemeen bestuurslid
Elise van de Pol, Algemeen bestuurslid

 Programma & Activiteitencommissie bereikbaar via programmacommissie@ps4fun.nl
Frank Reelick
Jos Koster
Anne-Marie Koenraad

PR commissie bereikbaar via pr@ps4fun.nl
Marion Willems
Huub Hulsen

Tentoonstellingscommissie bereikbaar via tc2024@ps4fun.nl
Hans Breukhoven
Bert Mouthaan
Jaswant Koendjbiharie
Philip Sonke
Wil Gulpen

Kascommissie
Francis Thole
Enita Derks

Kwaliteitscommissie
Bert Mouthaam
Vacature

Emailadres voor leden m.b.t. inzendingen tc@ps4fun.nl

Indien u andere vragen heeft kunt u een email sturen aan mail@ps4fun.nl of telefonisch contact opnemen met Wil Gulpen op nummer 06 – 23 63 35 60.