Vereniging gegevens:
Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Postadres: Waterpoort 1B, 5256 AX Heusden

06 – 23 63 35 60

Verenigingsruimte in MultiFunctionele Accomodatie de Caleidoscoop, Jan Steenstraat te Vlijmen

NL14 INGB 0005 9017 33 t.n.v. Fotoclub Photo Shoot 4 Fun
Kvk nr. 51162083

 

Bestuur

Wil Gulpen, voorzitter voorzitter@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Philip Sonke, secretariaat secretariaat@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Wil Gulpen, penningmeester a.i. penningmeester@ps4fun.nl (dagelijks bestuur)
Mailadres Dagelijks Bestuur  mail@ps4fun.nl
Jo van Oijen, Algemeen bestuurslid
Henny van Hulten, Algemeen bestuurslid

 

Programma & Activiteitencommissie bereikbaar via programmacommissie@ps4fun.nl
Ans van der Heijden
Marion Willems
Karel van Drunen

PR commissie bereikbaar via pr@ps4fun.nl

Ans van der Heijden
Huub Hulsen

Tentoonstellingscommissie bereikbaar via tc@ps4fun.nl

Ron Snoep
Henny van Hulten
Bert Mouthaan

Dagelijks bestuur

Kascommissie seizoen 2018-2019

Karel van Drunen
Frank Reelick

Indien u andere vragen heeft kunt u een email sturen aan mail@ps4fun.nl of telefonisch contact op nemen met Wil Gulpen op nummer 06 – 23 63 35 60.