Verdere gegevens volgen nog.

https://www.defensiedagen.nl/luchtmachtdagen-2019